บทความ

ดูบทความทัวร์ญี่ปุ่น ชิราคาวาโกะ กำแพงหิมะ คามิโคจิ พิ้งค์มอส 7 วัน 4 คืน (TG) ราคา 55,999 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น ชิราคาวาโกะ กำแพงหิมะ คามิโคจิ พิ้งค์มอส 7 วัน 4 คืน (TG) ราคา 55,999 บาท

หมวดหมู่: ทัวร์ยุโรป

ทัวร์ญี่ปุ่น 2024 กำแพงหิมะ คามิโคจิ  ชิราคาวาโกะ

รหัสโปรแกรมทัวร์ :BT-KIX04_TG

  

 

ทัวร์ญี่ปุ่น ชิราคาวาโกะ กำแพงหิมะ คามิโคจิ พิ้งค์มอส 7 วัน 4 คืน

  โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

 

ราคาเริ่มต้น 55,999 บาท

 

 HIGHLIHGT 

 เที่ยวคามิโคจิ อัญมณีแห่ง Japan alps

 เส้นทางอัลไพน์ทาเทยาม่า-คุโรเบะ กำแพงหิมะ

 เทศกาลไฟประดับนาบานะโนะซาโตะ

 เทศกาลทุ่งดอกพิ้งค์มอส

 เยี่ยมชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ

 อิสระช้อปปิ้งที่ชินจูกุ

 

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ  ตั้งอยู่บนภูเขาในเขตจังหวัดกิฟุและโทยาม่า ประกอบไปด้วยบ้านเรือนที่มีอายุเก่าแก่กว่า 200 – 300 ปี กระจายไปในแนวเหนือ - ใต้ ตามที่ราบแคบๆ ที่ขนานไปกับแม่น้ำโชกาวะ สิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือ หมู่บ้านโอกิมาจิ ซึ่งเป็นหมู่บ้านหลักและมีขนาดใหญ่ที่สุดในชิราคาวาโกะ นอกจากนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหมู่บ้านมรดกโลกอีกด้วย  ไฮไลท์หมู่บ้านแห่งนี้คือการเดินชมบ้านแบบกัสโชสึคุริ  ซึ่งเป็นบ้านชาวนาโบราณอายุมากกว่า 250 ปี บ้านแบบกัสโชสึคุริ มีลักษณะพิเศษ คือเป็นบ้านแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ซึ่งคำว่า กัสโช แปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา ลักษณะคล้ายสองมือที่พนมมือเข้าหากัน

เมืองทาคายาม่า เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ในเขตเทือกเขาฮิดะ ซึ่งยังหลงเหลือบรรยากาศของญี่ปุ่นในสมัยเก่า  มีบ้านเรือนและร้านค้าตั้งแต่ในอดีตซึ่งยังได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี  เมื่อเดินทางเข้ามายังเมืองแห่งนี้ยังคงเห็นว่ามีการสวมชุดยูกาตะหรือนั่งรถลากชมเมืองเป็นกิจกรรมที่ยังคงอยู่มาอย่างยาวนาน

เส้นทาง สายอัลไพน์ทาเทยาม่า-คุโรเบะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ เจแปนแอลป์ นำท่านเดินทางสู่ สถานีทาเทยาม่า จากนั้นนำท่านโดยสารเคเบิ้ลคาร์ ลอดภูเขาสู่ สถานีบีโจดัยระ ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. ชม ยอดเขาทาเทยาม่า มีความสูง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยังเป็นหนึ่งในสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อคนญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณ ให้ท่านได้เก็บภาพทิวทัศน์อันสวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยาม่า ซึ่งในวันที่ท้องฟ้าโปร่ง สามารถมอง เห็นได้ไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ และให้ทุกท่านได้เดินบนเส้นทางที่สองข้างทางเป็น กำแพงหิมะสูงชัน (SNOW WALL) สูงกว่าสิบเมตร

อุทยานคามิโคจิ  คืออุทยานในหุบเขาในจังหวัดนากาโนะ  ตั้งอยู่บนความสูง 1,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล  ตำแหน่งอุทยานอยู่ระหว่างเมืองมัตสึโมโต้และทาคายามะ  ทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม  เนื่องจากอยู่กึ่งกลางระว่างเมืองนาโกย่าและโตเกียวอีกด้วยระยะเดินทางก็ใกล้เคียงกัน  คามิโคจิมีระยะเวลาในการเปิดที่กำหนดไว้ทุกปีคือ 17 เมษายน – 15 พฤศจิกายน หากไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติจะใช้กำหนดการนี้ในทุกๆ ปี

เทศกาลฟูจิ ชิบะซากุระ  หรือที่รู้จักกันในชื่อ พิงค์มอส  เป็นดอกไม้พันธุ์เล็กที่มีขนาดประมาณ 1.5 ซม. มีทั้งสีชมพู แดง ม่วง และขาว ชิบะซากุระ เป็นพันธุ์ที่มาจากอเมริกาเหนื่อเรียกว่า ทวีต มีลักษณะคล้ายกับดอกซากุระแต่บานและออกดอกบนพื้นดิน จึงเป็นที่มาของชื่อ SHIBA (พื้นดิน) + ZAKURA บริเวณจัดงานจะได้รูปทุ่งดอกพิงค์มอสมีภาพพื้นหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิ ให้ความสวยงามเป็นอย่างมาก 

 

 รายละเอียดวันเดินทาง 

 

วันเดินทาง

ราคาทัวร์/ท่าน

ผู้ใหญ่

14 – 20   พฤษภาคม 2567

55,999

21 – 27 พฤษภาคม 2567

55,999

  28 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2567

55,999

30 พฤษภาคม – 05 มิถุนายน 2567

55,999

 

 

 จองทัวร์โทร 

Hotline: 098-393 2369 คุณปาล์ม

คุณสุ 085-8527798

คุณนา 062-1490482

 

15 มีนาคม 2567

ผู้ชม 8276 ครั้ง

    Engine by shopup.com