บทความ

ดูบทความทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GRAND TOUR OF SWITZERLAND (EK) 8 วัน 5 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GRAND TOUR OF SWITZERLAND (EK) 8 วัน 5 คืน

หมวดหมู่: ทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรป 2024 สวิตเซอร์แลนด์ จุงเฟรา

รหัสโปรแกรมทัวร์ : UIEU_006A

  

 

ทัวร์ยุโรป GRAND TOUR OF SWITZERLAND 8 วัน 5 คืน

เที่ยว 3 เขา จุงฟราว กรอเนอร์แกรท สแตนด์เซอร์ฮอร์น 

 

 สายการบิน Emirates (EK)

 

ราคาเริ่มต้น 129,900 บาท

**รวมค่าวีซ่าเชงเก้น**

 

 HIGHLIGHT 

 พิชิต 3 เขา 

 ยอดเขาจุงฟราว

 เขากรอเนอร์แกรท

 สแตนเซอร์ฮอร์น

 

 นั่งกระเช้า Eiger Express สู่จุงเฟรา

 นั่งรถไฟ Glacier Express

พักเซอร์แมท 1 คืน เมือง Car Free

 เที่ยวกรุงเบิร์น เมืองลูเซิร์น เมืองเจนีวา

 เมนูพิเศษ! สวิสฟองดู 

 

ยอดเขาจุงฟราว (Jungfrau / Top of Europe) หนึ่งในยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก เข้าชม ถ้ำน้ำแข็งพันปี (Ice Palace) เป็นถ้ำน้ำแข็งพันปีที่ไม่มีวันละลาย เกิดจากการขุดเจาะใต้ธารน้ำแข็ง Glacier  ลึกลงไป 30 เมตร ภายในจะมีผลงานศิลปะเป็นน้ำแข็งแกะสลักอยู่ตามจุดต่างๆ และจุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรปที่ระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นได้กว้างไกลที่ถึงชายแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ยอดเขาสแตนเซอร์ฮอร์น (Mt.Stanserhorn) มีความสูงที่ 1,898 เมตร(6,227 ฟุต) ระหว่างทางคุณจะได้ชมวิวแบบพาโนราม่าและให้ท่านได้สัมผัสการเดินทางโดยขึ้นกระเช้า “Cabrio” กระเช้าลอยฟ้าเปิดประทุนที่มี 2 ชั้นแห่งแรกของโลก และสามารถจุผู้โดยสารได้เกือบ 60 ท่าน โดยชั้นดาดฟ้าจะสามารถจุได้ 30 ท่าน ระยะเกือบ 2 กิโลเมตร ระหว่างทางขึ้นสู่ยอดเขาท่านจะสามารถมองเห็นวิวแบบ 360 องศา

ยอดเขากอร์เนอร์กรัท (Gornergrat) โดยรถไฟ เส้นทางจะผ่านธรรมชาติทิวทัศน์อันยิ่งใหญ่สวยงามทั้งสองข้างทางสู่ ยอดเขากอร์เนอร์กรัท ที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,286 เมตร ที่นี่ท่านจะได้พบจุดที่สวยที่สุดของการชมยอดเขาต่างๆ และเป็นจุดชม ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น อีกแห่งหนึ่งที่สวยงาม

กรุงเบิร์น (BERN) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงสวยงาม จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ UNESCO ปี 1983 ชมความตระการตาของ อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น (Bern Minster) ที่คงความงามมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1573 และบ่อหมี (Bärengraben) ริมแม่น้ำอาเร โดยคำว่า Bern ที่เป็นชื่อเมืองนั้นมาจากคำว่า "Baren" ในภาษาเยอรมันที่แปลว่า"หมี" หรือ "Bear" ในภาษาอังกฤษ ซึ่งในสมัยก่อนนั้นผู้ครองเมืองเบิร์นได้ไปออกล่าสัตว์ และสัตว์ที่ได้กลับมานั้นก็คือหมีนั่นเอง จนทำให้เบิร์นนั้นกลายเป็นชื่อของเมืองและมีสัญลักษณ์ของเมืองเป็นรูปหมีไปด้วย

เมืองเซอร์แมท  (Zermatt) เมืองตากอากาศที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนยานพาหนะ จึงทำให้มีความบริสุทธิ์ของอากาศเป็นอย่างมาก อัดแน่นไปด้วยความวิเศษเหนือคณานับ ไม่ว่าจะเป็นถนนย่านใจกลางเมืองอย่าง Bahnhofstrasse ที่รวมร้านค้าต่างๆมากมาย ในอาคารสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร Matterhorn Museum อาคารจัดแสดงใต้ดินที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ในเมืองและโบสถ์ Pfarrkirche St.Mauritius จุดศูนย์รวมใจของชาวเมือง โดยมีวิวเมืองด้านหลังเป็น ภูเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) ภูเขายอดแหลมรูปร่างแปลกตาที่สูงถึง 4,478 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล เขาแห่งนี้ยังได้ปรากฏในสินค้าและบริการต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมช็อกโกแลตสัญชาติสวิสอย่าง Toblerone หรือแม้ประทั่งบริษัทสร้างหนังฮอลลีวูดอย่าง Paramount Pictures 

เมืองลูเซิร์น (Luzern) หนึ่งในเมืองที่งดงามที่สุดของประเทศ ชม สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) อันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง และได้ชื่อว่าเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ทอดยาวระหว่างแม่น้ำ Reuss โดยสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 ชมความงามของสถาปัตยกรรมรอบๆ ตัวเมืองใน เขตเมืองเก่า (Oldtown) ด้วยตัวอาคารสไตล์ยุโรปผนวกกับร้านสมัยใหม่ทำให้เป็นหนึ่งในความวิเศษของเขตนี้

เมืองเจนีวา เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บริเวณที่ทะเลสาบเจนีวาไหลเข้ารวมกับแม่น้ำโรห์น (Rhone river) โดยทะเลสาบเจนีวานั้นตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศ เป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปยุโรปกลาง รองจากทะเลสาบบาลาต้นในประเทศฮังการี สำหรับกรุงเจนีวา ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองนานาชาติ (Global City) เนื่องจากเป็นที่ตั้งขององค์กรระหว่างชาติสำคัญๆ หลายองค์กร เช่น สำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติประจำทวีปยุโรป, องค์การอนามัยโลก (WHO), องค์การการค้าโลก (WTO) เป็นต้น

 

 รายละเอียดวันเดินทาง

วันเดินทาง

ราคาทัวร์/ท่าน

25 ก.ค. - 1 ส.ค. 2567

129,900

7 - 14 ส.ค. 2567

129,900

18 - 25 ก.ย. 2567

129,900

8 - 15 ต.ค. 2567

129,900

16 - 23 ต.ค. 2567

129,900

 

 

 จองทัวร์โทร 

Hotline: คุณปาล์ม 098-393 2369

คุณสุ 085-852 7798

คุณนา 062-149 0482

 

 

 

15 มีนาคม 2567

ผู้ชม 7788 ครั้ง

    Engine by shopup.com