สินค้า

ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์...ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค สโลวาเกีย ฮังการี 8 วัน 6 คืน (EK) พ.ย.66-เม.ย. 67
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์ยุโรป
รหัส : BT-EUR32_EK
ราคา 86,999.00 บาท

30 ตุลาคม 2566

ผู้ชม 3066 ผู้ชม

#ทัวร์ยุโรป ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค สโลวาเกีย ฮังการี

 

รหัสโปรแกรมทัวร์ : BT-EUR32_EK

  

 

ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์ ยุโรปตะวันออก 8 วัน 6 คืน

เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค สโลวาเกีย ฮังการี

 

โดยสายการบิน EMIRATES  (EK)

 

ราคาเริ่มต้น 86,999 บาท 

*รวมทุกอย่าง ไม่ต้องจ่ายหน้างาน*

 

 HIGHLIGHT 

 มิวนิค เมืองที่มีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์ 

 ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่งดงาม

 เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย

 เดินเล่นบนสะพานชาร์ล มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์

 อิสระเดินเล่น และช้อปปิ้งสินค้า Parndorf Outlet

 ชมพระราชวังเชินน์บรุน

 ชมหมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท

 ล่องเรือแม่น้ำดานูบ อันเลื่องชื่อ

 

 รายละเอียดวันเดินทาง

วันเดินทาง

ราคาทัวร์/ท่าน

ผู้ใหญ่

19 – 26 พฤศจิกายน 2566

89,999

04 – 11 ธันวาคม 2566

91,999

25 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2567

97,999

26 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2567

97,999

27 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2567

97,999

21 ม.ค. - 28 ม.ค. 2567

86,999

16 ก.พ. – 23 ก.พ. 2567

89,999

04 มี.ค. – 11 มี.ค. 2567

86,999

31 มี.ค. – 07 เม.ย. 2567

97,999

07 เม.ย. – 14 เม.ย. 2567

99,999

09 เม.ย. – 16 เม.ย. 2567

99,999

10 เม.ย. – 17 เม.ย. 2567

99,999

12 เม.ย. – 19 เม.ย. 2567

99,999

13 เม.ย. – 20 เม.ย. 2567

99,999

28 เม.ย. – 05 พ.ค. 2567

105,999

 

 

 จองทัวร์โทร  

Hotline:
098-393 2369 คุณปาล์ม

คุณสุ 085-852 7798

คุณนา 062-149 0482

Engine by shopup.com