สินค้า

ทัวร์เวียดนามใต้  ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ (บินภายใน) 4 วัน 3 คืน (VN) ต.ค.66-มี.ค.67
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์เวียดนาม
รหัส : PZ-ZGSGN-2304VN
ราคา 14,990.00 บาท

06 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ชม 1338 ผู้ชม

ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์

รหัสโปรแกรมทัวร์ : PZ-ZGSGN-2304VN

   

 

ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ (บินภายใน) 4 วัน 3 คืน

 

 โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN)

 

ราคาเริ่มต้น  14,990 บาท

 

 HIGHLIGHT 

 นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย

 ถ่ายรูปทุ่งไฮเดรนเยีย

 ชม SAMTEN HILLS DALAT

 ชมพระพุทธรูปศรีอริยเมตไตรย

 สักการะพระพุทธรูปอายุยืน

 ชมน้ําตกดาตันลา

 นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม

 ชมโบสถ์นอร์ทเธอดาม

 ช้อปปิ้งดาลัดไนท์มาร์เก็ต

 พิเศษ...นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์

 พิเศษ...บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

 

 

 รายละเอียดการเดินทาง  

  

วันเดินทาง

ราคาทัวร์/ท่าน

พักห้องละ 2-3 ท่าน

06 – 09 ตุลาคม 2566

15,990

12 – 15 ตุลาคม 2566

16,990

26 – 29 ตุลาคม 2566

15,990

10 – 13 พฤศจิกายน 2566

14,990

16 – 19 พฤศจิกายน 2566

14,990

24 – 27 พฤศจิกายน 2566

14,990

01 – 04 ธันวาคม 2566

14,990

02 – 05 ธันวาคม 2566

16,990

07 – 10 ธันวาคม 2566

16,990

14 – 17 ธันวาคม 2566

15,990

22 – 25 ธันวาคม 2566

18,990

29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2567

20,990

04 – 07 มกราคม 2567

18,990

11 – 14 มกราคม 2567

14,990

19 – 22 มกราคม 2567

14,990

26 – 29 มกราคม 2567

14,990

01 – 04 กุมภาพันธ์ 2567

15,990

23 – 26 กุมภาพันธ์ 2567

16,990

01 – 04 มีนาคม 2567

15,990

07 – 10 มีนาคม 2567

15,990

15 – 18 มีนาคม 2567

15,990

21 – 24 มีนาคม 2567

15,990

 

  จองทัวร์โทร 

 HOTLINE : 
คุณปาล์ม 
098-393 2369 

คุณสุ 085-852 7798

คุณนา 062-149 0482

Engine by shopup.com