สินค้า

เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ (บินภายใน 1 ขา) 4วัน3คืน (VN) เม.ย.-ก.ย.67
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์เวียดนาม
รหัส : PZ-ZGSGN-2401VN
ราคา 15,990.00 บาท

22 มกราคม 2567

ผู้ชม 1155 ผู้ชม

ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ - บินภายใน

รหัสโปรแกรมทัวร์ : PZ-ZGSGN-2401VN

   

 

ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ (บินภายใน 1 ขา) 4วัน3คืน

 

 โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN)

 

ราคาเริ่มต้น  15,990 บาท

 

 HIGHLIGHT 

 นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย

  ถ่ายรูปทุ่งไฮเดรนเยีย

 ชม SAMTEN HILLS DALAT

 ชมพระพุทธรูปศรีอริยเมตไตรย

 สักการะพระพุทธรูปอายุยืน

 ขอพร วงล้อสวดมนต์สุดปัง

 นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม

 ชมโบสถ์นอร์ทเธอดาม

 พิเศษ...นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์

 พิเศษ...บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

 

 รายละเอียดการเดินทาง  

  

วันเดินทาง

ราคาทัวร์/ท่าน

พักห้องละ 2-3 ท่าน

04 – 07 เมษายน 2567

17,990

11 – 14 เมษายน 2567

19,990

12 – 15 เมษายน 2567

21,990

13 – 16 เมษายน 2567

21,990

14 – 17 เมษายน 2567

21,990

09 – 12 พฤษภาคม 2567

15,990

23 – 26 พฤษภาคม 2567

15,990

30 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2567

15,990

01 – 04 มิถุนายน 2567

17,990

13 – 16 มิถุนายน 2567

15,990

20 – 23 มิถุนายน 2567

15,990

20 – 23 กรกฎาคม 257

18,990

25 – 28 กรกฎาคม 257

18,990

27 – 30 กรกฎาคม 257

18,990

09 – 12 สิงหาคม 2567

18,990

23 – 26 สิงหาคม 2567

15,990

05 – 08 กันยายน 2567

15,990

13 – 16 กันยายน 2567

15,990

26 – 29 กันยายน 2567

15,990

 

 

  จองทัวร์โทร 

 HOTLINE :
คุณปาล์ม 098-393 2369 

คุณสุ       085-8527798 
คุณนา     0621490482

Engine by shopup.com