สินค้า

ทัวร์ญี่ปุ่น  ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ โอตารุ ซัปโปโร 6 วัน 4 คืน (TG) ม.ค.-เม.ย.67
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์ญี่ปุ่น
รหัส : ZGCTS-2405TG
ราคา 49,990.00 บาท

22 พฤศจิกายน 2566

ผู้ชม 999 ผู้ชม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ โอตารุ ซัปโปโร

รหัสโปรแกรมทัวร์ : ZGCTS-2405TG

   

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ โอตารุ ซัปโปโร 6 วัน 4 คืน 

 

 โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

 

ราคาเริ่มต้น 57,990 บาท

 

 HIGHLIGHT  

  เมืองฮาโกดาเตะ

 สวนสาธารณะโกเรียวคาคุ

 นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน

 สวนหมีภูเขาไฟโชวะ

 ภูเขาไฟโชวะ

 ลานสกีคิโรโระ (รวมนั่งกระเช้ากอนโดร่า)

 คลองโอตารุ

 มิตซุย เอ้าท์เล็ต

 อิสระ 1 วัน เที่ยวดิสนีย์ หรือเลือกช้อปปิ้ง

 พักย่านช้อปปิ้ง 3 คืน

พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด

 

 รายละเอียดการเดินทาง

 

วันเดินทาง

ราคาทัวร์/ท่าน

พักห้องละ 2-3 ท่าน

27 ม.ค. – 01 ก.พ. 67

53,990

10 – 15 มีนาคม 2567

53,990

17 – 22 มีนาคม 2567

53,990

19 – 24 มีนาคม 2567

53,990

23 – 28 มีนาคม 2567

49,990

27 มี.ค. – 01 เม.ย. 2567

53,990

30 มี.ค. – 04 เม.ย. 2567

53,990

01 – 06 เมษายน 2567

55,990

 

  จองทัวร์โทร 

 Hotline: คุณปาล์ม 098-393 2369

คุณสุ 085-852 7899

คุณนา 062-1490482

Engine by shopup.com