สินค้า

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงหบิงห์ ซาปา (พักซาปา 2 คืน) 5วัน4คืน (VN) เม.ย.-ก.ย.67
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์เวียดนาม
รหัส : PZ-ZGHAN-2402VN
ราคา 12,990.00 บาท

18 มกราคม 2567

ผู้ชม 886 ผู้ชม

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน

รหัสโปรแกรมทัวร์ : PZ-ZGHAN-2402VN

   

 

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงหบิงห์ ซาปา (พักซาปา 2 คืน) 5วัน4คืน

 

 โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN)

 

ราคาเริ่มต้น  12,990 บาท

 

 HIGHLIGHT 

 สัมผัสอากาศหนาวเมืองในสายหมอก

 ท่ามกลางหุบเขา รวมค่ากระเช้าฟานซิปันแล้ว

 

 รายละเอียดการเดินทาง  

  

วันเดินทาง

ราคาทัวร์/ท่าน

พักห้องละ 2-3 ท่าน

03 – 07 เมษายน 2567

16,990

10 – 14 เมษายน 2567

16,990

11 – 15 เมษายน 2567

17,990

12 – 16 เมษายน 2567

19,990

13 – 17 เมษายน 2567

19,990

18 – 22 เมษายน 2567

14,990

08 – 12 พฤษภาคม 2567

14,990

11 – 15 พฤษภาคม 2567

14,990

16 – 20 พฤษภาคม 2567

14,990

18 – 22 พฤษภาคม 2567

14,990

23 – 27 พฤษภาคม 2567

14,990

25 – 29 พฤษภาคม 2567

14,990

29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2567

14,990

30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2567

16,990

31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2567

16,990

18 – 22 กรกฎาคม 2567

17,990

19 – 23 กรกฎาคม 2567

17,990

20 – 24 กรกฎาคม 2567

17,990

25 – 29 กรกฎาคม 2567

17,990

26 – 30 กรกฎาคม 2567

17,990

07 – 11 สิงหาคม 2567

14,990

08 – 12 สิงหาคม 2567

16,990

10 – 14 สิงหาคม 2567

16,990

16 – 20 สิงหาคม 2567

12,990

23 – 27 สิงหาคม 2567

12,990

30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2567

12,990

04 – 08 กันยายน 2567

13,990

06 – 10 กันยายน 2567

13,990

11 – 15 กันยายน 2567

13,990

13 – 17 กันยายน 2567

13,990

19 – 23 กันยายน 2567

13,990

 

  จองทัวร์โทร 

 HOTLINE : คุณปาล์ม 098-393 2369 

 คุณสุ 085-852 7798

 คุณนา 062-149 0482

Engine by shopup.com