สินค้า

ทัวร์ยุโรป  อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส มิลาน ลูเซิร์น อินเทอร์ลาเก้น จุงเฟรา ปารีส 8 วัน 5 คืน (EY) เม.ย.-พ.ค.67
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์ยุโรป
รหัส : PZG-ZGMXP-2402EY
ราคา 79,990.00 บาท

16 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ชม 355 ผู้ชม

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส มิลาน ลูเซิร์น อินเทอร์ลาเก้น จุงเฟรา ปารีส

รหัสโปรแกรมทัวร์ : PZG-ZGMXP-2402EY

   

 

 ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส มิลาน ลูเซิร์น อินเทอร์ลาเก้น จุงเฟรา ปารีส 8วัน5คืน

 

 โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY)

 

ราคาเริ่มต้น 77,990 บาท
--ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น--

 

 HIGHLIGHT 

 บินเข้ามิลาน-กลับทางปารีส
 ทริปเดียวเที่ยวครบ 3 ประเทศ
  ถ่ายรูปมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน
 ชมอนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก
  สะพานไม้ชาเปล สัญลักษณ์ลูเซิร์น
  พิชิตยอดจุงเฟรา ชมถ้ำน้ำแข็งพันปี
  ล่องเรือบาโตมุูซ ชมแม่น้ำแซนด์
  ถ่ายรูปลูฟวร์ ประตูชัย หอไอเฟล
  ช้อปปิ้งช็องเซลิเซ่ ลาฟาแยตต์
  เมนูพิเศษ หอยเอสคาโก้
  เมนูพิเศษ ชีสฟองดูว์และช็อกโกแลต

 

 

 รายละเอียดวันเดินทาง 

 

วันเดินทาง

ราคาทัวร์/ท่าน

พักห้องละ 2-3 ท่าน

10 – 17 เมษายน 2567

89,990

11 – 18 เมษายน 2567

89,990

13 – 20 เมษายน 2567

89,990

14 – 21 เมษายน 2567

85,990

27 เม.ย. – 04 พ.ค. 2567

81,990

28 เม.ย. – 05 พ.ค. 2567

81,990

04 – 11 พฤษภาคม 2567

79,990

11 – 18 พฤษภาคม 2567

77,990

28 พ.ค. 04 มิ.ย. 2567

79,990

30 พ.ค. – 06 มิ.ย. 2567

79,990

 

 

 จองทัวร์โทร 

HOTLINE:
คุณปาล์ม 098-393 2369

คุณสุ 085-852 7798

คุณนา 062-149 0482

Engine by shopup.com