สินค้า

ทัวร์ญี่ปุ่น  เกียวโต โอซาก้า คามิโคจิ นาโกย่า กิฟุ 5D3N (MM) ก.ค.- ก.ย.67
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์ญี่ปุ่น
รหัส : PZ-ZGKIX-2409MM
ราคา 29,990.00 บาท

26 เมษายน 2567

ผู้ชม 795 ผู้ชม

ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต โอซาก้า คามิโคจิ นาโกย่า กิฟุ

รหัสโปรแกรมทัวร์ : PZ-ZGKIX-2409MM

   

ทัวร์ญี่ปุ่น  เกียวโต โอซาก้า คามิโคจิ นาโกย่า กิฟุ 5D3N

 

 โดยสายการบิน PEACH AIR   (MM)

 

ราคาเริ่มต้น 29,990 บาท

 

 HIGHLIGHT 

  เยี่ยมชมวัดคิโยมิซึ (วัดน้ำใส)

 ชมปราสาททองวัดคินคะคุจิ

 ช้อปปิ้งถนนชินเคียวโกกุ

 มรดกโลกหมู่บ้านชิราคาวาโกะ

 สักการะขอพรศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

 ช้อปปิ้งสินค้าย่านดังชินไซบาชิ

 สัญลักษณ์เมืองปราสาทโอซาก้า

 พิเศษ ปิ้งย่างยากินิคุสไตล์ญี่ปุ่น

 พิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น

 เที่ยวครบทุกวัน ไม่มีอิสระ

 

 รายละเอียดการเดินทาง 

 

วันเดินทาง

ราคาทัวร์/ท่าน

พักห้องละ 2-3 ท่าน

18 – 22 กรกฎาคม 2567

33,990

19 – 23 กรกฎาคม 2567

33,990

25 – 29 กรกฎาคม 2567

33,990

26 – 30 กรกฎาคม 2567

33,990

23 – 27 สิงหาคม 2567

31,990

26 – 30 กันยายน 2567

29,990

27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2567

31,990

 

 

 

  จองทัวร์โทร 

HOTLIAN : 

คุณปาล์ม 098-393 2369

คุณสุ 085-852 7899

คุณนา 062-149 0482

Engine by shopup.com