สินค้า

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โอตารุ ซัปโปโร โจซังเค 5 วัน 3 คืน (TG) ต.ค.-พ.ย.66
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์ญี่ปุ่น
รหัส : PZ-ZGCTS-2307TG
ราคา 43,990.00 บาท

13 กันยายน 2566

ผู้ชม 69 ผู้ชม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โอตารุ ซัปโปโร โจซังเค

รหัสโปรแกรมทัวร์ : PZ-ZGCTS-2307TG

   

 

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โอตารุ ซัปโปโร โจซังเค 5 วัน 3 คืน

 

 โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

 

ราคาเริ่มต้น 43,990 บาท

 

 HIGHLIGHT 

  ชมใบไม้เปลี่ยนสี "โจซังเค"

 เช็คอินบ่อน้ำพุร้อน ขอพรศาลเจ้า

 ชมใบไม้เปลี่ยนสี สะพานแขวนฟุตามิ

 ชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

 สัมผัสความโรแมนติกคลองโอตารุ

 เดินช้อปตลาดปลาซัปโปโรโจไง

 ทำเนียบรัฐบาลเก่า หอนาฬิกา

 อุทยานโมอาย พระอะตะมะ ไดบุตสึ

 ช้อปปิ้งเพลินถนนทานุกิโคจิ

 พิเศษ!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด

 

  รายละเอียดการเดินทาง 

 

วันเดินทาง

ราคาทัวร์/ท่าน

พักห้องละ 2-3 ท่าน

06 – 10 ตุลาคม 2566

43,990

13 – 17 ตุลาคม 2566

49,990

20 – 24 ตุลาคม 2566

53,990

10 – 14 พฤศจิกายน 2566

47,990

15 – 19 พฤศจิกายน 2566

47,990

16 – 20 พฤศจิกายน 2566

47,990

17 – 21 พฤศจิกายน 2566

47,990

22 – 26 พฤศจิกายน 2566

47,990

23 – 27 พฤศจิกายน 2566

47,990

24 – 28 พฤศจิกายน 2566

47,990

29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2566

47,990

 

 

  จองทัวร์โทร 

 Hotline: 

คุณปาล์ม 098-393 2369

คุณสุ 085-852 7899

คุณนา 062-149 0482

 

Engine by shopup.com