สินค้า

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน (ไฟล์ทสวยบินเช้า-กลับค่ำ) 4 วัน 3 คืน (VN) ม.ค.-มี.ค.67
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์เวียดนาม
รหัส : ZGDAD-2401VN
ราคา 9,990.00 บาท

18 ธันวาคม 2566

ผู้ชม 453 ผู้ชม

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์

รหัสโปรแกรมทัวร์ : ZGDAD-2401VN

   

 

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน (ไฟล์ทสวยบินเช้า-กลับค่ำ) 4 วัน 3 คืน

 

 โดยสายการบินVIETNAM AIRLINES (VN)

 

ราคาเริ่มต้น  9,990 บาท

 

 HIGHLIGHT 

 สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง

ซานดา มาริน่า

หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน

เมืองโบราณฮอยอัน

สวนมหัศจรรย์

โบสถ์สีชมพู

ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต

พิเศษ ล่องเรือกระด้ง

พิเศษ บุฟเฟต์ BBQ

 

 

 รายละเอียดการเดินทาง  

  

วันเดินทาง

ราคาทัวร์/ท่าน

พักห้องละ 2-3 ท่าน

23 – 26 มกราคม 2567

9,990

24 – 27 มกราคม 2567

10,990

26 – 29 มกราคม 2567

11,990

27 – 30 มกราคม 2567

11,990

28 – 31 มกราคม 2567

10,990

30 ม.ค. – 02 ก.พ. 2567

9,990

31 ม.ค. – 03 ก.พ. 2567

10,990

02 – 05 กุมภาพันธ์ 2567

11,990

03 – 06 กุมภาพันธ์ 2567

11,990

04 – 07 กุมภาพันธ์ 2567

10,990

06 – 09 กุมภาพันธ์ 2567

9,990

07 – 10 กุมภาพันธ์ 2567

10,990

09 – 12 กุมภาพันธ์ 2567

12,990

10 – 13 กุมภาพันธ์ 2567

12,990

11 – 14 กุมภาพันธ์ 2567

12,990

13 – 16 กุมภาพันธ์ 2567

10,990

14 – 17 กุมภาพันธ์ 2567

10,990

16 – 19 กุมภาพันธ์ 2567

11,990

17 – 20 กุมภาพันธ์ 2567

11,990

18 – 21 กุมภาพันธ์ 2567

10,990

20 – 23 กุมภาพันธ์ 2567

9,990

21 – 24 กุมภาพันธ์ 2567

10,990

23 – 26 กุมภาพันธ์ 2567

13,990

24 – 27 กุมภาพันธ์ 2567

13,990

25 – 28 กุมภาพันธ์ 2567

12,990

27 ก.พ. – 01 มี.ค. 2567

12,990

28 ก.พ. – 02 มี.ค. 2567

10,990

01 – 04 มีนาคม 2567

11,990

02 – 05 มีนาคม 2567

11,990

03 – 06 มีนาคม 2567

10,990

05 – 08 มีนาคม 2567

9,990

06 – 09 มีนาคม 2567

10,990

08 – 11 มีนาคม 2567

11,990

09 – 12 มีนาคม 2567

11,990

10 – 13 มีนาคม 2567

10,990

12 – 15 มีนาคม 2567

9,990

13 – 16 มีนาคม 2567

10,990

15 – 18 มีนาคม 2567

11,990

16 – 19 มีนาคม 2567

11,990

17 – 20 มีนาคม 2567

10,990

19 – 22 มีนาคม 2567

9,990

20 – 23 มีนาคม 2567

10,990

22 – 25 มีนาคม 2567

11,990

23 – 26 มีนาคม 2567

11,990

24 – 27 มีนาคม 2567

10,990

26 – 29 มีนาคม 2567

9,990

27 – 30 มีนาคม 2567

10,990

 

 

  จองทัวร์โทร 

 HOTLINE : คุณปาล์ม 098-393 2369 

คุณสุ 085-852 7798 

คุณนา 062-149 0482

Engine by shopup.com