สินค้า

ทัวร์เวียดนามกลาง  DANANG BANA HILLS บานาฮิลล์หวานเจี๊ยบบบ!!! 4D3N (VZ) พ.ค.-ก.ย.67
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์เวียดนาม
รหัส : PGS-DAD39
ราคา 15,999.00 บาท

02 เมษายน 2567

ผู้ชม 262 ผู้ชม

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์

รหัสโปรแกรมทัวร์ :  PGS-DAD39

   

 

ทัวร์เวียดนามกลาง DANANG BANA HILLS บานาฮิลล์หวานเจี๊ยบบบ 4D3N

 โดยสายการบิน ThaiVietjet Air  (VZ)

 

ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท

 

 HIGHLIGHT 

 สวนสนุก FANTACY PARK

 สะพานมือสีทอง

 สะพานมังกร

 ช้อปปิ้งของฝากตลาดฮาน

 พิเศษ!!!! หม้อไฟ SEAFOOD + กุ้งมังกรท่านละ 1 ตัว

 บุฟเฟ่ต์ BBQ อีก 1 มื้อ!!!

 

  รายละเอียดการเดินทาง 

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ห้องละ

2-3 ท่าน อัตราท่านละ

09 – 12 พฤษภาคม 2567

16,999

10 – 13 พฤษภาคม 2567

16,999

16 – 19 พฤษภาคม 2567

16,999

17 – 20 พฤษภาคม 2567

16,999

23 – 26 พฤษภาคม 2567

16,999

24 – 27 พฤษภาคม 2567

16,999

25 – 28 พฤษภาคม 2567

16,999

30 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2567

18,999

31 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2567

18,999

01 – 04 มิถุนายน 2567

16,999

06 – 09 มิถุนายน 2567

16,999

07 – 10 มิถุนายน 2567

16,999

13 – 16 มิถุนายน 2567

16,999

14 – 17 มิถุนายน 2567

16,999

20 – 23 มิถุนายน 2567

16,999

21 – 24 มิถุนายน 2567

16,999

27 – 30 มิถุนายน 2567

16,999

28 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2567

16,999

04 – 07 กรกฎาคม 2567

16,999

05 – 08 กรกฎาคม 2567

16,999

11 – 14 กรกฎาคม 2567

16,999

12 – 15 กรกฎาคม 2567

16,999

19 – 22 กรกฎาคม 2567

19,999

20 – 23 กรกฎาคม 2567

19,999

26 – 29 กรกฎาคม 2567

19,999

27 – 30 กรกฎาคม 2567

19,999

01 – 04 สิงหาคม 2567

16,999

02 – 05 สิงหาคม 2567

16,999

10 – 13 สิงหาคม 2567

19,999

15 – 18 สิงหาคม 2567

16,999

22 – 25 สิงหาคม 2567

16,999

29 สิงหาคม – 01 กันยายน 2567

16,999

05 – 08 กันยายน 2567

16,999

06 – 09 กันยายน 2567

16,999

12 – 15 กันยายน 2567

16,999

13 – 16 กันยายน 2567

16,999

19 – 22 กันยายน 2567

16,999

20 – 23 กันยายน 2567

16,999

26 – 29 กันยายน 2567

16,999

27 – 30 กันยายน 2567

15,999

 

 

  จองทัวร์โทร  

Hotline:
คุณปาล์ม 098-393 2369

คุณสุ        085-852 7798

คุณนา     062-149 0482

Engine by shopup.com