สินค้า

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน - พักซาปา 2 คืน (EP.2) (VN) ก.ย.-ต.ค.66
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์เวียดนาม
รหัส : PZ-ZGHAN-2320VN
ราคา 15,990.00 บาท

15 สิงหาคม 2566

ผู้ชม 126 ผู้ชม

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน ซาปา

รหัสโปรแกรมทัวร์ : PZ-ZGHAN-2320VN

  

 

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน (พักซาปา 2 คืน) (EP.2) 5วัน4คืน

 

 โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN)

 

ราคาเริ่มต้น  15,990 บาท

 

 HIGHLIGHT 

 

 ชมวิถีชีวิตชาวเขา หมู่บ้านก๊าตก๊าต

 นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน

 จุดถ่ายรูปใหม่ โมอาน่า ซาปา คาเฟ่

 ช้อป สินค้าพื้นเมือง เลิฟมาร์เก็ต

 น้ำตกสีเงิน สัญลักษณ์แห่งเมืองซาปา

 ช้อปปิ้งสินค้าที่ถนน 36 สาย

 พิเศษ!! พักเมืองซาปา 2 คืน

 นั่งรถรางซาปา สู่กระเช้าฟานซิปัน

 พิเศษ เมนูหม้อไฟ ไวน์แดงดาลัด

 

 

รายละเอียดวันเดินทาง 

 

วันเดินทาง

ราคาทัวร์/ท่าน

พักห้องละ 2-3 ท่าน

08 – 12 กันยายน 2566

15,990

13 – 17 กันยายน 2566

15,990

15 – 19 กันยายน 2566

15,990

23 – 27 กันยายน 2566

15,990

19 – 23 ตุลาคม 2566

19,990

20 – 24 ตุลาคม 2566

19,990

21 – 25 ตุลาคม 2566 (A)

19,990

21 – 25 ตุลาคม 2566 (B)

19,990

22 – 26 ตุลาคม 2566

17,990

 

 

 จองทัวร์โทร  

Hotline: 

คุณสุ 085-852 7798
คุณปาล์ม 098-393 2369
คุณนา 062-149 0482

Engine by shopup.com