สินค้า

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ 4 วัน 3 คืน (VZ) พ.ค.-ต.ค.67
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์เวียดนาม
รหัส : PZ-ZGDAD-2403VZ
ราคา 11,990.00 บาท

08 พฤษภาคม 2567

ผู้ชม 290 ผู้ชม

ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน

รหัสโปรแกรมทัวร์ : PZ-ZGDAD-2403VZ

   

 

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ 4 วัน 3 คืน

 โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ)

 

ราคาเริ่มต้น  11,990 บาท

 

 HIGHLIGHT 

สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก
สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง
เช็คอินคาเฟ่ ซานตา มาริน่า
เดินชมเมืองโบราณฮอยอัน
ล่องเรือกระด้งชมธรรมชาติ
นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่บานาฮิลส์
ชมสะพานมือยักษ์ สวนดอกไม้
จัตุรัสแห่งดวงดาว Eclipse Square
โบสถ์สีชมพู ช้อปปิ้งตลาดฮาน
พิเศษ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง BBQ
พิเศษ บุฟเฟ่ต์บนบานาฮิลล์

 

 รายละเอียดการเดินทาง  

 

วันเดินทาง

ราคาทัวร์/ท่าน

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ราคาทัวร์

เด็กไม่มีเตียง

อายุต่ำกว่า 9 ปี

03 – 06 พฤษภาคม 2567

13,990

12,990

17 – 20 พฤษภาคม 2567

12,990

11,990

24 – 27 พฤษภาคม 2567

12,990

11,990

14 – 17 มิถุนายน 2567

11,990

10,990

21 – 24 มิถุนายน 2567

11,990

10,990

28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2567

11,990

10,990

12 – 15 กรกฎาคม 2567

11,990

10,990

19 – 22 กรกฎาคม 2567

13,990

12,990

26 – 29 กรกฎาคม 2567

13,990

12,990

16 – 19 สิงหาคม 2567

11,990

10,990

23 – 26 สิงหาคม 2567

11,990

10,990

30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2567

11,990

10,990

06 – 09 กันยายน 2567

12,990

11,990

19 – 22 กันยายน 2567

12,990

11,990

26 – 29 กันยายน 2567

12,990

11,990

03 – 06 ตุลาคม 2567

14,990

13,990

04 – 07 ตุลาคม 2567

14,990

13,990

11 – 14 ตุลาคม 2567

15,990

14,990

17 – 20 ตุลาคม 2567

14,990

13,990

18 – 21 ตุลาคม 2567

14,990

13,990

23 – 26 ตุลาคม 2567

15,990

14,990

 

  จองทัวร์โทร 

 HOTLINE : 
คุณปาล์ม 
098-393 2369 

คุณสุ 085-852 7798 

คุณนา 062-149 0482

Engine by shopup.com