สินค้า

ทัวร์ญี่ปุ่นมหัศจรรย์...JAPAN โอวาคุดานิ ฟูจิเท็น นิกโก้ 5 วัน 3 คืน (XJ) ธ.ค.-มี.ค.67
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์ญี่ปุ่น
รหัส : BT-NRT11_XJ
ราคา 35,999.00 บาท

28 กันยายน 2566

ผู้ชม 447 ผู้ชม

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นาริตะ นิกโก้

รหัสโปรแกรมทัวร์ : BT-NRT11_XJ

 

   

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์...JAPAN โอวาคุดานิ ฟูจิเท็น นิกโก้ 5 วัน 3 คืน 

 

 โดยสายการบิน  Thai Air Asia X (XJ)

 

ราคาเริ่มต้น 35,999 บาท

 

 HIGHLIGHT  

 สะพานชินเคียว - ช้อปปิ้งอิสระ

 เทศกาลประดับไฟ ณ หมู่บ้านโตเกียวเยอรมัน

 ศาลเจ้าฮาโกเน่ - ศาลเจ้าโทโชกุ

 ย่านชินจูกุ - อิออนมอลล์

 เที่ยวครบทุกวัน ไม่มีอิสระ

 

 รายละเอียดการเดินทาง

 

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

16 – 20 ธันวาคม 2566

37,999

19 – 23 ธันวาคม 2566

38,999

21 – 25 ธันวาคม 2566

39,999

23 – 27 ธันวาคม 2566

42,999

26 – 30 ธันวาคม 2566

40,999

28 ธันวาคม – 01 มกราคม 2567

46,999

30 ธันวาคม – 03 มกราคม 2567

46,999

06 – 10 มกราคม 2567

37,999

09 – 13 มกราคม 2567

40,999

11 – 15 มกราคม 2567

40,999

13 – 17 มกราคม 2567

40,999

16 – 20 มกราคม 2567

38,999

18 – 22 มกราคม 2567

38,999

20 – 24 มกราคม 2567

35,999

23 – 27 มกราคม 2567

35,999

25 – 29 มกราคม 2567

37,999

27 – 31 มกราคม 2567

36,999

30 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2567

37,999

01 – 05 กุมภาพันธ์ 2567

37,999

03 – 07 กุมภาพันธ์ 2567

37,999

06 – 10 กุมภาพันธ์ 2567

37,999

08 – 12 กุมภาพันธ์ 2567

37,999

10 – 14 กุมภาพันธ์ 2567

37,999

13 – 17 กุมภาพันธ์ 2567

37,999

15 – 19 กุมภาพันธ์ 2567

37,999

17 – 21 กุมภาพันธ์ 2567

37,999

20 – 24 กุมภาพันธ์ 2567

37,999

22 – 26 กุมภาพันธ์ 2567

37,999

24 – 28 กุมภาพันธ์ 2567

37,999

27 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2567

36,999

29 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 2567

36,999

02 – 06 มีนาคม 2567

35,999

05 – 09 มีนาคม 2567

35,999

07 – 11 มีนาคม 2567

35,999

09 – 13 มีนาคม 2567

35,999

12 – 16 มีนาคม 2567

35,999

14 – 18 มีนาคม 2567

38,999

16 – 20 มีนาคม 2567

40,999

19 – 23 มีนาคม 2567

40,999

21 – 25 มีนาคม 2567

40,999

23 – 27 มีนาคม 2567

40,999

26 – 30 มีนาคม 2567

40,999

 

 

  จองทัวร์โทร 

 Hotline:

คุณสุ 085-852 7899
คุณปาล์ม 098-393 2369
คุณนา 062-1490482

Engine by shopup.com