สินค้า

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน (พักซาปา 2 คืน) (VN) พ.ย.66-มี.ค.67
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์เวียดนาม
รหัส : PZ-ZGHAN-2322VN
ราคา 15,990.00 บาท

15 สิงหาคม 2566

ผู้ชม 266 ผู้ชม

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน ซาปา

รหัสโปรแกรมทัวร์ : PZ-ZGHAN-2322VN

  

 

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน(พักซาปา 2 คืน) 5วัน4คืน

 

 โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN)

 

ราคาเริ่มต้น  15,990 บาท

 

 HIGHLIGHT 

  ล่องเรือนิงห์บิงห์

 เช็คอิน โมอาน่า ซาปา คาเฟ่

  ช้อปสินค้าพื้นเมือง เลิฟมาร์เก็ต

  นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นฟานซิปัน

  ชมวิถีชาวเขาหมู่บ้านก๊าตก๊าต

  น้ำตกสีเงิน สัญลักษณ์ซาปา

  ทะเลสาบคืนดาบ วัดหง็อกเซิน

  ถ่ายรูปแลนด์มาร์กโบสถ์หิน

  ช้อปปิ้งสินค้าที่ถนน 36 สาย

  นั่งรถรางสู่กระเช้าฟานซิปัน

  พิเศษ!! เมนูหม้อไฟ+ชิมไวน์แดง

 

 

รายละเอียดวันเดินทาง 

วันเดินทาง

ราคาทัวร์/ท่าน

พักห้องละ 2-3 ท่าน

02 – 06 พฤศจิกายน 2566

15,990

04 – 08 พฤศจิกายน 2566

15,990

09 – 13 พฤศจิกายน 2566

15,990

11 – 15 พฤศจิกายน 2566

15,990

15 – 19 พฤศจิกายน 2566

15,990

18 – 22 พฤศจิกายน 2566

15,990

23 – 27 พฤศจิกายน 2566

15,990

25 – 29 พฤศจิกายน 2566

15,990

29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2566

15,990

30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2566

15,990

01 – 05 ธันวาคม 2566

19,990

02 – 06 ธันวาคม 2566

19,990

06 – 10 ธันวาคม 2566

16,990

09 – 13 ธันวาคม 2566

18,990

14 – 18 ธันวาคม 2566

16,990

15 – 19 ธันวาคม 2566

16,990

16 – 20 ธันวาคม 2566

16,990

20 – 24 ธันวาคม 2566

16,990

22 – 26 ธันวาคม 2566

18,990

23 – 27 ธันวาคม 2566

18,990

28 ธ.ค. 66 –  01 ม.ค. 67

23,990

29 ธ.ค. 66 – 02 ม.ค. 67

23,990

30 ธ.ค. 66 – 03 ม.ค. 67

23,990

31 ธ.ค. 66 – 04 ม.ค. 67

23,990

 

 

 จองทัวร์โทร  

Hotline: 
คุณปาล์ม 098-393 2369

คุณสุ 085-852 7798

คุณนา 062-149 0482

 

 

Engine by shopup.com