สินค้า

ทัวร์เวียดนามเหนือ เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงหบิงห์ ซาปา (พักซาปา 2 คืน) 4วัน3คืน (VN) เม.ย.-ก.ย.67
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์เวียดนาม
รหัส : PZ-ZGHAN-2401VN
ราคา 10,990.00 บาท

24 มกราคม 2567

ผู้ชม 599 ผู้ชม

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา กระเช้าฟานซิปัน

รหัสโปรแกรมทัวร์ : PZ-ZGHAN-2401VN

  

 

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน - พักซาปา2คืน 4วัน3คืน

 

 โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN)

 

ราคาเริ่มต้น  10,990 บาท

 

 HIGHLIGHT 

 เจดีย์เฉินก๊วก โบสถ์ใหญ่ฮานอย

ชมวิถีชาวเขาหมู่บ้านก๊าตก๊าต

นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นฟานซิปัน

เช็คอิน โมอาน่า ซาปา คาเฟ่

ช้อปสินค้าพื้นเมือง เลิฟมาร์เก็ต

น้ำตกสีเงิน สัญลักษณ์ซาปา

ช้อปปิ้งสินค้าที่ถนน 36 สาย

นั่งรถรางสู่กระเช้าฟานซิปัน

พิเศษ!! เมนูหม้อไฟ ชิมไวน์แดง

 

 

รายละเอียดวันเดินทาง 

 

วันเดินทาง

ราคาทัวร์/ท่าน

พักห้องละ 2-3 ท่าน

05 – 08 เมษายน 2567

15,990

06 – 09 เมษายน 2567

15,990

11 – 14 เมษายน 2567

15,990

13 – 16 เมษายน 2567

18,990

14 – 17 เมษายน 2567

18,990

20 – 23 เมษายน 2567

13,990

25 – 28 เมษายน 2567

13,990

09 – 12 พฤษภาคม 2567

12,990

11 – 14 พฤษภาคม 2567

12,990

17 – 20 พฤษภาคม 2567

12,990

18 – 21 พฤษภาคม 2567

12,990

24 – 27 พฤษภาคม 2567

12,990

30 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2567

12,990

01 – 04 มิถุนายน 2567

13,990

08 – 11 มิถุนายน 2567

11,990

20 – 23 มิถุนายน 2567

11,990

28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2567

11,990

19 – 22 กรกฎาคม 2567

15,990

20 – 23 กรกฎาคม 2567

15,990

26 – 29 กรกฎาคม 2567

15,990

27 – 30 กรกฎาคม 2567

15,990

01 – 04 สิงหาคม 2567

11,990

09 – 12 สิงหาคม 2567

15,990

10 – 13 สิงหาคม 2567

15,990

22 – 25 สิงหาคม 2567

11,990

30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2567

10,990

05 – 08 กันยายน 2567

12,990

12 – 15 กันยายน 2567

12,990

14 – 17 กันยายน 2567

12,990

19 – 22 กันยายน 2567

12,990

21 – 24 กันยายน 2567

12,990

26 – 29 กันยายน 2567

12,990

28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2567

12,990

 

 จองทัวร์โทร  

Hotline: คุณปาล์ม 098-393 2369

คุณสุ 085-852 7798

คุณนา 062-149 0482

 

 

Engine by shopup.com