สินค้า

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต ลานสกี 5 วัน 3 คืน (MM) พ.ย.66-มี.ค.67
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์ญี่ปุ่น
รหัส : ZGKIX-2321MM
ราคา 35,990.00 บาท

09 พฤศจิกายน 2566

ผู้ชม 192 ผู้ชม

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต

รหัสโปรแกรมทัวร์ : ZGKIX-2321MM

   

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต ลานสกี 5 วัน 3 คื

 

 โดยสายการบิน PEACH AIR (MM)

 

ราคาเริ่มต้น 35,990 บาท

 

 HIGHLIGHT 

  เยี่ยมชมวัดคิโยมิซึ (วัดน้ำใส)

  ชมปราสาททองวัดคินคะคุจิ

  ชมแสงสี Nabana no Sato

  สนุกสนานกับลานกิจกรรมหิมะ

  เยี่ยมชมหมู่บ้านชิราคาวะโกะ

  ศาลเจ้าโทริอิพันต้นฟูชิมิอินาริ

  ช้อปปิ้งสินค้าย่านดังชินไซบาชิ

 ตลาดปลาคุโรมง ปราสาทโอซาก้า

  พิเศษ เมนูหมูย่างใบโฮบะ

  พิเศษ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างและชาบูหมู

 

 รายละเอียดการเดินทาง 

วันเดินทาง

ราคาทัวร์/ท่าน

พักห้องละ 2-3 ท่าน

30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2566

35,990

01 – 05 ธันวาคม 2566

38,990

06 – 10 ธันวาคม 2566

36,990

07 – 11 ธันวาคม 2566

38,990

08 – 12 ธันวาคม 2566

38,990

13 – 17 ธันวาคม 2566

36,990

14 – 18 ธันวาคม 2566

36,990

15 – 19 ธันวาคม 2566

36,990

20 – 24 ธันวาคม 2566

37,990

21 – 25 ธันวาคม 2566

37,990

22 – 26 ธันวาคม 2566

39,990

29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2567

49,990

04 – 08 มกราคม 2567

35,990

05 – 09 มกราคม 2567

35,990

10 – 14 มกราคม 2567

36,990

11 – 15 มกราคม 2567

36,990

12 – 16 มกราคม 2567

36,990

13 – 17 มกราคม 2567

36,990

17 – 21 มกราคม 2567

36,990

18 – 22 มกราคม 2567

36,990

19 – 23 มกราคม 2567

36,990

24 – 28 มกราคม 2567

36,990

25 – 29 มกราคม 2567

36,990

26 – 30 มกราคม 2567

36,990

27 – 31 มกราคม 2567

35,990

31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2567

36,990

01 – 05 กุมภาพันธ์ 2567

36,990

02 – 06 กุมภาพันธ์ 2567

36,990

03 – 07 กุมภาพันธ์ 2567

36,990

07 – 11 กุมภาพันธ์ 2567

36,990

08 – 12 กุมภาพันธ์ 2567

36,990

09 – 13 กุมภาพันธ์ 2567

36,990

10 – 14 กุมภาพันธ์ 2567

37,990

14 – 18 กุมภาพันธ์ 2567

36,990

15 – 19 กุมภาพันธ์ 2567

36,990

16 – 20 กุมภาพันธ์ 2567

36,990

21 – 25 กุมภาพันธ์ 2567

36,990

22 – 26 กุมภาพันธ์ 2567

38,990

23 – 27 กุมภาพันธ์ 2567

38,990

24 – 28 กุมภาพันธ์ 2567

37,990

29 ก.พ. – 04 มี.ค. 2567

36,990

01 – 05 มีนาคม 2567

36,990

06 – 10 มีนาคม 2567

36,990

07 – 11 มีนาคม 2567

36,990

 

08 – 12 มีนาคม 2567

36,990

12 – 16 มีนาคม 2567

37,990

13 – 17 มีนาคม 2567

37,990

14 – 18 มีนาคม 2567

37,990

 

 

  จองทัวร์โทร 

HOTLIAN : 

คุณปาล์ม 098-393 2369

คุณสุ 085-852 7899

คุณนา 062-149 0482

Engine by shopup.com