สินค้า

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์...FUKUOKA เบปปุ ยูฟุอิน ฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน (VZ) พ.ค.-ก.ย.67
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์ญี่ปุ่น
รหัส : BT-FUK04_VZ
ราคา 23,999.00 บาท

27 มีนาคม 2567

ผู้ชม 415 ผู้ชม

ทัวร์ญี่ปุ่น เบปปุ ยูฟุอิน ฟุกุโอกะ

 

รหัสโปรแกรมทัวร์ : BT-FUK04_VZ

   

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์...FUKUOKA เบปปุ ยูฟุอิน ฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน

 

 โดยสายการบิน Thai Viet Jet (VZ)

 

ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท

 

 HIGHLIGHT  

 สักการะพระนอน วัดนันโซอิน

 บ่อทะเลเดือดยูมิ จิโกกุ

 หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล

 ขอพรศาลเจ้าดาไซฟุ

 กัมดั้มพาร์ค

 ช้อปปิ้ง โทซุ เอ้าท์เล็ท

 แช่น้ำแร่ออนเซ็น + ปิ้งย่างนิกุ

 บ่อทะเลเดือดยูมิจิโกกุ

 อิสระท่องเที่ยว 1 วันเต็ม

 

 รายละเอียดการเดินทาง

วันเดินทาง

ราคาทัวร์

ผู้ใหญ่

07 – 11 พฤษภาคม 2567

25,999

08 – 12 พฤษภาคม 2567

25,999

09 – 13 พฤษภาคม 2567

25,999

10 – 14 พฤษภาคม 2567

25,999

14 – 18 พฤษภาคม 2567

25,999

15 – 19 พฤษภาคม 2567

25,999

16 – 20 พฤษภาคม 2567

25,999

17 – 21 พฤษภาคม 2567

25,999

21 – 25 พฤษภาคม 2567

28,999

22 – 26 พฤษภาคม 2567

25,999

23 – 27 พฤษภาคม 2567

25,999

24 – 28 พฤษภาคม 2567

25,999

28 – 01 มิถุนายน 2567

25,999

29 – 02 มิถุนายน 2567

25,999

30 – 03 มิถุนายน 2567

25,999

31 – 01 มิถุนายน 2567

25,999

06 - 10 มิถุนายน 2567

23,999

07 - 11 มิถุนายน 2567

23,999

13 - 17 มิถุนายน 2567

23,999

14 - 18 มิถุนายน 2567

23,999

20 - 24 มิถุนายน 2567

23,999

21 - 25 มิถุนายน 2567

23,999

24 - 28 มิถุนายน 2567

23,999

25 - 29 มิถุนายน 2567

23,999

04 – 08 กรกฎาคม 2567

25,999

05 - 09 กรกฎาคม 2567

25,999

11 - 15 กรกฎาคม 2567

27,999

12 - 16 กรกฎาคม 2567

27,999

18 - 22 กรกฎาคม 2567

28,999

19 - 23 กรกฎาคม 2567

28,999

24 - 28 กรกฎาคม 2567

28,999

26 - 30 กรกฎาคม 2567

28,999

01 – 05 สิงหาคม 2567

26,999

02 – 06 สิงหาคม 2567

26,999

08 - 12 สิงหาคม 2567

30,999

09 - 13 สิงหาคม 2567

30,999

15 - 19 สิงหาคม 2567

26,999

16 - 20 สิงหาคม 2567

26,999

22 - 26 สิงหาคม 2567

26,999

23 - 27 สิงหาคม 2567

26,999

26 - 30 สิงหาคม 2567

25,999

27 - 31 สิงหาคม 2567

25,999

05 – 09 กันยายน 2567

25,999

06 - 10 กันยายน 2567

25,999

12 - 16 กันยายน 2567

25,999

13 - 17 กันยายน 2567

26,999

19 - 23 กันยายน 2567

26,999

20 - 24 กันยายน 2567

26,999

26 - 30 กันยายน 2567

25,999

27 – 01 ตุลาคม 2567

25,999

 

  จองทัวร์โทร 

 Hotline: คุณปาล์ม 098-393 2369

คุณสุ        085-852 7798
คุณนา      062-149 0482

Engine by shopup.com