สินค้า

ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต โอซาก้า คามิโคจิ นาโกย่า กิฟุ (เทศกาลไฟนาบานะโนะซาโตะ) 5 วัน 3 คืน (MM) เม.ย.-มิ.ย.67
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์ญี่ปุ่น
รหัส : PZ-ZGKIX-2404MM
ราคา 33,990.00 บาท

06 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ชม 233 ผู้ชม

ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต โอซาก้า คามิโคจิ นาโกย่า กิฟุ

รหัสโปรแกรมทัวร์ : PZ-ZGKIX-2404MM

 

   

ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต โอซาก้า คามิโคจิ นาโกย่า กิฟุ (เทศกาลไฟนาบานะโนะซาโตะ) 5 วัน 3 คืน

 

 โดยสายการบิน PEACH AIR   (MM)

 

ราคาเริ่มต้น 33,990 บาท

 

 HIGHLIGHT 

  ชมปราสาททองวัดคินคะคุจิ

  เทศกาลไฟนาบานะโนะซาโตะ

  คามิโคจิ ชมวิวเจแปนแอลป์

  มรดกโลกหมู่บ้านชิราคาวาโกะ

  เยี่ยมชมวัดคิโยมิซึ (วัดน้ำใส)

  ศาลเจ้าโทริอิพันต้นฟูชิมิอินาริ

  ช้อปปิ้งสินค้าย่านดังชินไซบาชิ

  สัญลักษณ์เมืองปราสาทโอซาก้า

  พิเศษ ปิ้งย่างยากินิคุสไตล์ญี่ปุ่น

  พิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น

  เที่ยวครบทุกวัน ไม่มีอิสระ

 

 

 รายละเอียดการเดินทาง 

 

วันเดินทาง

ราคาทัวร์/ท่าน

พักห้องละ 2-3 ท่าน

18 -22 เมษายน 2567

37,990

19 -23 เมษายน 2567

35,990

24 -28 เมษายน 2567

37,990

25 – 29 เมษายน 2567

37,990

27 - เม.ย. – 01 พ.ค. 2567

37,990

02 – 06 พฤษภาคม 2567

37,990

03 -07 พฤษภาคม 2567

37,990

08 -12 พฤษภาคม 2567

33,990

09 – 13 พฤษภาคม 2567

37,990

15 – 19 พฤษภาคม 2567

33,990

17 – 21 พฤษภาคม 2567

33,990

21 – 25 พฤษภาคม 2567

33,990

29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2567

35,990

30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2567

35,990

 

 

  จองทัวร์โทร 

HOTLIAN : 

คุณปาล์ม 098-393 2369

คุณสุ 085-852 7899

คุณนา 062-149 0482

Engine by shopup.com