สินค้า

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย เชค ฮังการี สโลวาเกีย 9 Days (EK) May-Oct 23
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์ยุโรป
รหัส : PU-UIEU007_SUMMER
ราคา 79,900.00 บาท

20 มิถุนายน 2566

ผู้ชม 238 ผู้ชม

ทัวร์ยุโรป 2023 เยอรมัน ออสเตรีย เชค ฮังการี สโลวาเกีย

 

รหัสโปรแกรมทัวร์ : PU-UIEU007_SUMMER

  

 

ทัวร์ยุโรป Germany Austria Czech Slovakia Hungary 9 Days

  พัก Hallstatt

 

โดยสายการบิน เอมิเรต แอร์ไลน์ (EK)

 

 ราคาเริ่มต้น 79,900 บาท * รวมค่าวีซ่าเชงเก้น*

**10 ท่านออกเดินทาง**

 

 HIGHLIGHT 

 ชมย่านเมืองเก่า จัตุรัสมาเรียน 

 เข้าชมด้านในพระราชวัง เฮเลนคีมเซ โดยพระเจ้าลุดวิกที่สอง

ชม สวนมิราเบล ให้ท่านเก็บบันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึก

 เที่ยวชมหมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย  ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt)  เสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝัน 

ชมเมืองมรดกโลก เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมียที่ เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov)

ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามาบน ปราสาทครุมลอฟ

 ชม สะพานชาร์ลส์ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสะพานที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

 ถ่ายรูป ปราสาทบราติสลาวา ปราสาทเก่าแก่ที่ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำดานูบ

 ชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส (Matthias Church)

 ล่องเรือดืมด่ำบรรยากาศที่สวยงามของ แม่น้ำดานูบ ชมเมืองที่ได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้ำ

  เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมัน+อาหารไทย

 

TOUR ITINERARY

วันที่

โปรแกรมทัวร์

1

กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ

2

สนามบินดูไบ-เมืองมิวนิค-จัตุรัสมาเรียน-โบสถ์เซนต์ปีเตอร์

3

เพรียน อัม คีมเซ-พระราชวังเฮเรนคีมเซ-เมืองซาลบูร์ก

4

ฮัลล์สตัทท์-เมืองเชสกี้ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ

5

กรุงปร๊าก-สะพานชาร์ลส์-นาฬิกาดาราศาสตร์

6

เมืองบราติสลาวา-กรุงเวียนนา-ถนนคาร์นท์เนอร์

7

McArthurGlen Designer Outlet-กรุงบูดาเปสต์

8

Fisherman Bastion-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-สนามบิน

9

สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ

 

 รายละเอียดวันเดินทาง

 

เดือน

วันเดินทาง

ราคา

พฤษภาคม 2566

30 พ.ค.-7 มิ.ย.

79,900

กันยายน 2566

13-21 ก.ย.

79,900

ตุลาคม 2566

11-19 

17-25 

18-26 ต.ค.

79,900

 

 

 

 จองทัวร์โทร 

HOTLINE :

คุณปาล์ม 098-393 2369

คุณสุ        085-852 7798

คุณนา     062-149 0482

 

Engine by shopup.com