สินค้า

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์เเลนด์ ฝรั่งเศส มิลาน อินเทอลาเก้น จุงเฟรา ปารีส 8 วัน 5 คืน (CX) ก.ย.-ต.ค.66
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์ยุโรป
รหัส : PZ-ZGMXP-2301CX
ราคา 79,990.00 บาท

22 พฤษภาคม 2566

ผู้ชม 175 ผู้ชม

ทัวร์ยุโรป 2023  อิตาลี สวิตเซอร์เเลนด์ ฝรั่งเศส มิลาน อินเทอลาเก้น จุงเฟรา ปารีสรีส

 

รหัสโปรแกรมทัวร์ : PZ-ZGMXP-2301CX

   

 

 ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์เเลนด์ ฝรั่งเศส มิลาน อินเทอลาเก้น จุงเฟรา ปารีส 8 วัน 5 คืน 

 

 โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC (CX)

ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท

 

 HIGHLIGHT 

 บินลงมิลาน กลับทางปารีส

 ทริปเดียวเที่ยวครบ 3 ประเทศ

 ถ่ายรูปมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน

 แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล

 ชมอนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก

 สะพานไม้ชาเปล สัญลักษณ์ลูเซิร์น

 พิชิตยอดจุงเฟรา ชมถ้ำน้ำแข็งพันปี

 ล่องเรือบาโตมุูซ ชมแม่น้ำแซนด์

 ถ่ายรูปประตูชัย พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์

 ช้อปปิ้งสินค้าถนนช็องเซลิเซ

 ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์

 เมนูพิเศษ หอยเอสคาโก้

 ไม่รวมวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ 5,000 บาท

 

  TOUR ITINERARY 

วันที่

โปรแกรมทัวร์

1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฮ่องกง

2

สนามบินมิลาโน มัลเปนซา – เมืองมิลาน – แกลลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน – เมืองโคโม – ทะเลสาบโคโม

3

เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – เมืองอิเซล์ทวาลด์ – ทะเลสาบเบรียนซ์ - เมืองอินเทอร์ลาเก้น – ทะเลสาบทูน

4

เมืองกรินเดลวัลด์ – สถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ เทอร์มินอล – สถานีเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express – สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเซอร์ – ธารน้ำแข็งยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็งพันปี – ลานสฟิงซ์ – เมืองเบิร์น

5

เมืองเบิร์น – เมืองดีจอง - เมืองปารีส

6

เมืองปารีส – ปลัสเดอลากงกอร์ด – ทรอกาเดโร – ล่องเรือชมแม่น้ำแซน บาโต มูช – ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนช็องเซลิเซ่ – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์

7

สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – สนามบินฮ่องกง

8

สนามบินฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย

 

 รายละเอียดวันเดินทาง 

วันเดินทาง

ราคาทัวร์/ท่าน

พักห้องละ 2-3 ท่าน

20 - 27 กันยายน 2566

79,990

11 – 18 ตุลาคม 2566

79,990

18 – 25 ตุลาคม 2566

81,990

22 – 29 ตุลาคม 2566

CX705 HKG-BKK 08.30-10.40

81,990

 

 

 จองทัวร์โทร 

HOTLINE: คุณปาล์ม 098-393 2369

คุณสุ 085-852 7798

คุณนุ๊ก 062-149 0482

Engine by shopup.com