สินค้า

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ - ไฟล์ท 1 4 วัน 3 คืน (VZ) มิ.ย.-ต.ค.67
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์เวียดนาม
รหัส : PZ-ZGDAD-2404VZ
ราคา 13,990.00 บาท

08 พฤษภาคม 2567

ผู้ชม 339 ผู้ชม

ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ 1 คืน

รหัสโปรแกรมทัวร์ : PZ-ZGDAD-2404VZ

   

 

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ - ไฟล์ท 1 

 โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ)

 

ราคาเริ่มต้น  13,990 บาท

 

 HIGHLIGHT 

 เดินชมเมืองโบราณฮอยอัน

 สะพานญี่ปุ่น สะพานแห่งไมตรี

 ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน

 นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่บานาฮิลส์

 ชมสะพานมือยักษ์ สวนดอกไม้

 เที่ยวโซนใหม่ Eclipse Square

 สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง

 สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง

 สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก

 ช้อปปิ้งสินค้าที่ตลาดฮาน

 พิเศษ พักบานาฮิลส์ 1 คืน
 จัดเต็มบุฟเฟ่ต์บานาฮิลล์

 

 

 รายละเอียดการเดินทาง  

วันเดินทาง

ราคาทัวร์/ท่าน

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ราคาทัวร์

เด็กไม่มีเตียง

อายุต่ำกว่า 9 ปี

01 – 04 มิถุนายน 2567

15,990

14,990

06 – 09 มิถุนายน 2567

14,990

13,990

07 – 10 มิถุนายน 2567

14,990

13,990

13 – 16 มิถุนายน 2567

14,990

13,990

15 – 18 มิถุนายน 2567

14,990

13,990

21 – 24 มิถุนายน 2567

14,990

13,990

22 – 25 มิถุนายน 2567

14,990

13,990

27 – 30 มิถุนายน 2567

14,990

13,990

28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2567

14,990

13,990

29 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2567

14,990

13,990

04 – 07 กรกฎาคม 2567

13,990

12,990

05 – 08 กรกฎาคม 2567

13,990

12,990

06 – 09 กรกฎาคม 2567

13,990

12,990

12 – 15 กรกฎาคม 2567

13,990

12,990

13 – 16 กรกฎาคม 2567

13,990

12,990

18 – 21 กรกฎาคม 2567

15,990

14,990

20 – 23 กรกฎาคม 2567

16,990

15,990

21 – 24 กรกฎาคม 2567

13,990

12,990

25 – 28 กรกฎาคม 2567

15,990

14,990

28 – 31 กรกฎาคม 2567

13,990

12,990

01 – 04 สิงหาคม 2567

14,990

13,990

08 – 11 สิงหาคม 2567

15,990

14,990

10 – 13 สิงหาคม 2567

15,990

14,990

11 – 14 สิงหาคม 2567

15,990

14,990

15 – 18 สิงหาคม 2567

14,990

13,990

16 – 19 สิงหาคม 2567

14,990

13,990

24 – 27 สิงหาคม 2567

14,990

13,990

29 ส.ค. – 01 ก.ย. 2567

14,990

13,990

31 ส.ค. – 03 ก.ย. 2567

14,990

13,990

05 – 08 กันยายน 2567

14,990

13,990

07 – 10 กันยายน 2567

14,990

13,990

12 – 15 กันยายน 2567

14,990

13,990

13 – 16 กันยายน 2567

14,990

13,990

19 – 22 กันยายน 2567

14,990

13,990

20 – 23 กันยายน 2567

14,990

13,990

26 – 29 กันยายน 2567

14,990

13,990

27 – 30 กันยายน 2567

14,990

13,990

04 – 07 ตุลาคม 2567 A/B

15,990

14,990

10 – 13 ตุลาคม 2567

16,990

15,990

11 – 14 ตุลาคม 2567

17,990

16,990

12 – 15 ตุลาคม 2567 A/B

17,990

16,990

13 – 16 ตุลาคม 2567 เปิดเพิ่ม

17,990

16,990

17 – 20 ตุลาคม 2567

15,990

14,990

18 – 21 ตุลาคม 2567

15,990

14,990

19 – 22 ตุลาคม 2567

15,990

14,990

23 – 26 ตุลาคม 2567

17,990

16,990

 

  จองทัวร์โทร 

 HOTLINE : คุณปาล์ม 098-393 2369 

คุณสุ 085-852 7798 

คุณนา 062-149 0482

Engine by shopup.com