สินค้า

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ 1 คืน 4 วัน 3 คืน (VZ) เม.ย.-พ.ค.67
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์เวียดนาม
รหัส : PZ-ZGDAD-2402VZ
ราคา 14,990.00 บาท

22 มกราคม 2567

ผู้ชม 184 ผู้ชม

ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ 1 คืน

รหัสโปรแกรมทัวร์ : PZ-ZGDAD-2402VZ

   

 

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ 1 คืน 4 วัน 3 คืน

 โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ)

 

ราคาเริ่มต้น  14,990 บาท

 

 HIGHLIGHT 

 เดินชมเมืองโบราณฮอยอัน

 สะพานญี่ปุ่น สะพานแห่งไมตรี

 ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน

 นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่บานาฮิลส์

 ชมสะพานมือยักษ์ สวนดอกไม้

 เที่ยวโซนใหม่ Eclipse Square

 สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง

 สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง

 สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก

 ช้อปปิ้งสินค้าที่ตลาดฮาน

พิเศษ พักบานาฮิลส์ 1 คืน
จัดเต็มบุฟเฟ่ต์บานาฮิลล์

 

 

 รายละเอียดการเดินทาง  

วันเดินทาง

ราคาทัวร์/ท่าน

พักห้องละ 2-3 ท่าน

28 – 31 มีนาคม 2567

15,990

30 มี.ค. – 02 เม.ย. 2567

15,990

05 – 08 เมษายน 2567

17,990

07 – 10 เมษายน 2567

16,990

12 – 15 เมษายน 2567

20,990

13 – 16 เมษายน 2567

22,990

15 – 18 เมษายน 2567

18,990

18 – 21 เมษายน 2567

15,990

19 – 22 เมษายน 2567

15,990

25 – 28 เมษายน 2567

15,990

26 – 29 เมษายน 2567

15,990

01 – 04 พฤษภาคม 2567

16,990

03 – 06 พฤษภาคม 2567

16,990

04 – 07 พฤษภาคม 2567

16,990

09 – 12 พฤษภาคม 2567

14,990

11 – 14 พฤษภาคม 2567

14,990

17 – 20 พฤษภาคม 2567

14,990

18 – 21 พฤษภาคม 2567

14,990

22 – 25 พฤษภาคม 2567

16,990

23 – 26 พฤษภาคม 2567

14,990

25 – 28 พฤษภาคม 2567

14,990

30 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2567

16,990

 

  จองทัวร์โทร 

 HOTLINE : คุณปาล์ม 098-393 2369 

คุณสุ 085-852 7798 

คุณนา 062-149 0482

Engine by shopup.com