สินค้า

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ฟูจิ นาริตะ นิกโก้ 5 วัน 3 คืน  (XJ) มี.ค.-เม.ย.67
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์ญี่ปุ่น
รหัส : PB-BT-NRT02_XJ
ราคา 34,999.00 บาท

20 ธันวาคม 2566

ผู้ชม 527 ผู้ชม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิ นาริตะ นิกโก้

รหัสโปรแกรมทัวร์ : PB-BT-NRT02_XJ

   

 

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ฟูจิ นาริตะ นิกโก้ 5วัน 3คืน

 โดยสายการบิน Thai Air Asia X (XJ)

 

ราคาเริ่มต้น 34,999 บาท

 

 HIGHLIGHT 

 ชมซากุระที่ปราสาทโอดาวาระ

หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค

ขอพรศาลเจ้าโทโชกุ

ช้อปปิ้งอิออนมอล 

โกเท็มบะ

 

  รายละเอียดการเดินทาง 

 

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

13 – 17 มีนาคม 2567

37,999

15 - 19 มีนาคม 2567

39,999

21 – 25 มีนาคม 2567

42,999

23 – 27 มีนาคม 2567

42,999

27 - 31 มีนาคม 2567

42,999

29 มีนาคม – 02 เมษายน 2567

42,999

31มีนาคม – 04 เมษายน 2567

42,999

02 - 06 เมษายน 2567

39,999

08 - 12 เมษายน 2567

39,999

10 - 14 เมษายน 2567

42,999

14 - 18 เมษายน 2567

42,999

16 - 20 เมษายน 2567

34,999

 

  จองทัวร์โทร 

 Hotline: 

คุณสุ 085-852 7899
คุณปาล์ม 098-393 2369
คุณนา 062-149 0482

 

Engine by shopup.com