สินค้า

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์...JAPAN โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต 5 วัน 3 คืน (XJ) พ.ค.-ก.ย.67
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์ญี่ปุ่น
รหัส : PBT-BT-KIX01_XJ
ราคา 26,999.00 บาท

08 พฤษภาคม 2567

ผู้ชม 227 ผู้ชม

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต 

รหัสโปรแกรมทัวร์ : BT-KIX01_XJ

   

 

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต 5 วัน 3 คืน

 โดยสายการบิน Air Asia X (XJ)

 

ราคาเริ่มต้น 26,999 บาท

 

 HIGHLIGHT 

 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

 ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ

 เมืองเก่าซันมาจิ

 สะพานนาคะบาชิ

 ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

 

  รายละเอียดการเดินทาง 

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

23 – 27 พฤษภาคม  2567

30,999

07 – 11 มิถุนายน  2567

26,999

01 – 05 กรกฎาคม  2567

27,999

08 – 12  กรกฎาคม  2567

27,999

15 – 19 กรกฎาคม 2567

28,999

19 – 23  กรกฎาคม  2567

30,999

26 – 30  กรกฎาคม  2567

30,999

05 – 09  สิงหาคม  2567

29,999

16 -  20  สิงหาคม  2567

28,999

23 -  27  สิงหาคม  2567

28,999

30 สิงหาคม – 03  กันยายน  2567

28,999

06  -  10  กันยายน  2567

28,999

13  -  17  กันยายน  2567

29,999

20   -  24  กันยายน  2567

29,999

27  กันยายน – 01  ตุลาคม  2567

28,999

 

  จองทัวร์โทร 

 Hotline: คุณปาล์ม 098-393 2369

คุณสุ 085-852 7798

คุณนา 062-149 0482

 

Engine by shopup.com